domingo, 16 de noviembre de 2014

Saio Teoriokoak. Astekaria. 2014-11-13

Gaur talde lanen aurkezpenekin hasi gara, ikaskuntza gurpilak martxan jarri dira.
Aurkezpenak sinpleak, laburrak baina interesgarriak izan dira; bitartean, dokumentatzaileek notak hartzen zituzten, grabazioak egin, argazkiak atera...prozesu hau ondo atera dezan.

Hasiera batean klaseko gehienok adi geuden gure kideen azalpenetara, baina klasera aurrera joan ahala arreta galtzen hasi gara; izan ere, nire ustez, klase teoriko oso batean aurkezpenak egitea gehiegi da; alde batetik denbora guztian berdina delako (hau da, ezagutzak transmititzeko modu monotonoa), eta bestetik, emandako informazioa nahiko antzekoa da.

Irakasleak aurreko paragrafoan komentatutakoari buruz hausnartzeko esan digu, izan ere, berak ere kontura izan da gero eta arreta gehiago jartzen geniela aurkezleei:
Irakasleen rola aurkezpenetan izan beharko litzateke, soilik apunteak hartu, aurkezpena aztertu, eta baita beste kideen jarrera ere( azken hori, ez kalifikatzeko asmoarekin). Baita, talderen batek laguntza behar izatekotan emateko.
Aurkezleek ahalik eta oberen saiatu behar dira euren aurkezpena egiten, ahalik eta urduritasun gutxiagorekin eta konfidantzarekin, arreta deitzen saiatzen; baina ezin izatekotan, aurrera jarraitu; entzuleen arazoa da ez entzutea, ez aurkezleena.
Azkenik,komentatu nahi dut, nola orokorrean komunikazioa berdinen artean, hau da, ikasle-ikasleen artean obeagoa dela, irakasle-ikasle artean baino; eta adi egotea errazagoa dela beraz, hala ere, niri askotan, depende zein aurkezpen, alderantziz gertatzen zait, baina orokorrean hori gertatzen dela ikusi dut.

Arazo bat egon da aurkezpenekin, arazo txiki bat, izan ere, zerrendan jartzen zuen gaur 5 taldek aurkeztuko zutela, eta irakasleak uste zuen 6 zirela; baina hurrengo egunean egingo dute arazorik gabe.

Klase ia osoa galduta dago lan honekin. Nire taldea jadanik hasita zeukan lana aurkezpen hauek baino lehen, hala ere, ez genuen lana oso ondo ulertzen; baina behin aurkezpenak ikusta uste dut bide honean gabiltzala.


No hay comentarios:

Publicar un comentario